Opstaplocaties

Heeft u of een bekende een eigen veldje van 50 bij 50 meter, dan kunnen we in overleg ook bij u thuis opstijgen. Wel dient u dan een exclusieve VIP ballonvaart te boeken.

Vaste opstijglocaties in Friesland zijn:Opstaplocaties
Akkrum,
Balk,
Beetsterzwaag,
Buitenpost,
Burgum,
Bolsward,
Dokkum,
Drachten,
Franeker,
Gauw,
Gorredijk,
Grou,
Harlingen,
Heeg,
Heerenveen,
Joure,
Langweer,
Lemmer,
Leeuwarden,
Makkum,
Oldeberkoop,
Oosterwolde,
Poppenwier,
Sloten,
Sneek,
Surhuisterveen,
Surhuizum,
Stiens,
Wartena,
Wolvega,
Wommels.